تاريخ : شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ | 14:7 | نویسنده : انجمن فرهنگی سادوای بالاده

نمایش اسلایدی عکسهای سادوا    ممکن است این مجموعه در اینترنت با سرعت پایین باز نشود .

مجموعه کامل عكسهاي سادوا در سایت گوگل ارت  بسیاری از عکسهای این مجموعه در آلبوم زیر آورده نشده است .


بالاده و روستاهاي اطراف برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی نام زیر هر عکس کلیک کنید.


نقشه منطقه بالاده

نقشه موقعيت بالاده

بالاده از سمت يور ( گت دره ) 

بالاده از سمت یور

بالاده و چهارنو 1 

بالاده و چهارنو 1

بالاده و شاهدژ ۱

بالاده و شاهدژ ۱

بالاده از جنگل خوردچهاررنو

بالاده و شاهدژ 1

بالاده و چهارنو 2 

بالاده و چهارنو 2

بالاده و شاهدژ

بالاده و شاهدژ ۲

بالاده از سمت يور ( گت دره )

بالاده از سمت يور

 

خانه ای قدیمی در مه صبحگاهی 

خانه ای قدیمی در مه صبحگاهی

 دروازه اي قديمي در چشمه سر كه اكنون ديگر نيست

دروازه اي قديمي در بالاده ۱

دروازه اي قديمي در بالاده 

دروازه اي قديمي در بالاده ۲

چشمه سر بالاده در مه 

چشمه سر بالاده در مه

 نمای عمومی شاهدژ و روستاهای منطقه 

شاهدژ و روستاهای منطقه

 روستای تیله بن

روستای تیله بن

 روستاي قلعه و پايين ده

روستاي قلعه و پايين ده

حمام قدیمی روستای قلعه

حمام قدیمی روستای قلعه

روستای پایین ده

روستای پایین ده

روستای ایلال

روستای ایلال 

امزاده ميرافضل روستاي تيله بن 

امزاده ميرافضل روستاي تيله بن

قله شاهدژ از سمت روستاي لنگر / ضلع شمالي 

قله شاهدژ از سمت روستاي لنگر

 قله شاهدژ از سمت روستاي لنگر

قله شاهدژ از سمت روستاي لنگر

 تكيه بالاده

تكيه بالاده - تاريخ ساخت 1342

 

 

 

 

 

 

 

 عکس های کوهنوردی  برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی نام زیر هر عکس کلیک کنید.

صعود به قله شاهدژ

رفتن بسوی قله شاهدژ

رفتن بسوی قله شاهدژ

صعود به قله شاهدژ ۱۵/۳/۱۳۸۹

در راه صعود به قله شاهدژ ۱۵/۳/۱۳۸۹

همه عکسها و گزارش این صعود ۱۷/۲/۱۳۸۹

عکسها و گزارش صعود به چهارنو ۸/۵/۱۳۸۹

عکسها و گزارش صعود به شاهدژ ۱۴/۸/۱۳۸۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبیعت زیبای منطقه دوسرشمار  برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی نام زیر هر عکس کلیک کنید.


 رشته کوه چهارنو 1

رشته کوه چهارنو 1

رشته کوه چهارنو 1

رشته کوه چهارنو ۲

رشته کوه چهارنو 3

رشته کوه چهارنو ۳

قله شاهدژ در بهار

قله شاهدژ در بهار

قله شاهدژ در تابستان

قله شاهدژ در تابستان

قله شاهدژ در زمستان

قله شاهدژ در زمستان

مراد کوه / بالاده

مراد کوه / بالاده/ زمستان

مرادکوه / بالاده

مرادکوه / بالاده / تابستان

اسبه دار / بالاده

اسبه دار / بالاده

پاييز زودرس در جنگل چهارنو

پاييز زيباي جنگل چهارنو ۱

پاييز زودرس در جنگل چهارنو

پاييز زيباي جنگل چهارنو ۲

سنگ بزرگ در ورودي غار كالم مال / شاهدژ

سنگ بزرگ در ورودي غار كالم مال / شاهدژ

آبشار بندگا / غرب بالاده

آبشار بندگا / غرب بالاده

آبشار يخي امدوا / غرب پايين ده و شرق تيلك

آبشار امدوا :‌غرب پايين ده و شرق تيلك

آبشار امدوا

آبشار امدوا در فصل تابستان

شكوفه هاي بهاري - چهل سره بالاده

شكوفه هاي بهاري - چهل سره بالاده

بنه گوسفندان / چمازي بالاده

بنه چوپانان / چمازي بالاده

بنه چوپانان / پشت امدوا / روستاي تيلك

بنه چوپانان / پشت امدوا / روستاي تيلك

درخت چنار كهنسال 400 ساله - روستاي قلعه

درخت چنار 400 ساله - روستاي قلعه

پاييز در جنگل چهارنو

پاييز در جنگل چهارنو

كشاورزان بالاده / منطقه چهل سره

كشاورزان بالادهي- منطقه چهل سره بالاده

پاییز زیبای چهارنو

غروب زیبای نمازکوه

غروب زیبای منطقه دوسرشمار و نمازکوه

پاییز زیبای جنگل های چهارنو

غروب زیبای نمازکوه

غروب زیبای منطقه دوسرشمار

 

مردم و مشاغل  برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی نام زیر هر عکس کلیک کنید.


مطب دندانپزشکی دکتر محمدی در روستای پایین ده

مطب دندانپزشکی دکتر محمدی در روستای پایین ده

دکتر محمدی - دندانپزشک منطقه دوسرشمار

مطب دندانپزشکی دکتر محمدی

مطب دندانپزشکی دکتر محمدی در پایین ده

دکتر محمدی دندانپزشک منطقه دوسرشمار

علی کاردگر بالادهی 

حجت الاسلام سید رسول ساداتی بالادهی 

ولی اله شیردل 

 علی کاردگر  / مرحوم حاج شابک

حجت الاسلام سید رسول ساداتی

ولی اله شیردل 

  یداله چهاردهی

 یزدان توبه

کریم دهبندی 

یداله چهاردهی/ مرحوم اسداله/ مرحوم ولی

یزدان توبه / مرحوم رمضان

کریم دهبندی / مرحوم حاج گلبرار

 اسماعیل اسماعیلی

 نصراله چهاردهی

قاسم علی چهاردهی 

اسماعیل اسماعیلی / حسن/مرحوم ابراهیم 

 نصراله چهاردهی / مرحوم اسداله/ ولی

قاسم علی چهاردهی/ قاسم

 رمضان کاردگر

 اکبر کاردگر

 ابوالقاسم کاردگر

 رمضان کاردگر / عبداله / مرحوم روح اله

اکبر کاردگر / مرحوم نوراله / مرحوم روح اله

 ابوالقاسم کاردگر  / مرحوم داود/ کل جعفر

 عین اله و شروین آزموده چهاردهی / مرحوم سیف اله / مرحوم ولی چهاردهی

 

 

شروین آزموده - عین اله آزموده چهارده

 

 

 

روستای سعیدآباد ( چهاردانگه ساری ) برای دیدن در ابعاد بزرگتر روی نام زیر هر عکس کلیک کنید.

زمستان روستای سعیدآباد 1

زمستان روستای سعیدآباد 2

زمستان روستای سعیدآباد 3

خانه چوبی محمدسعیدی- سعیدآباد۱

خانه قدیمی روستای سعیدآباد 2

خانه قدیمی نرگس صفایی - سعیدآباد 3

خانه قدیمی روستای سعیدآباد 4

خانه قدیمی لطف اله قلی نژاد- سعید آباد۵

خانه قدیمی روستای سعیدآباد 6

خانه چوبی سی استل. روستای سعیدآباد ۱

اسبهای روستای سعیدآباد 1

اسبهای روستای سعیدآباد 2

خانه چوبی سی استل.روستای سعیداباد 2

رودخانه روستای سعیدآباد۱

رودخانه روستای سعیدآباد 2

قل قل چشمه سعیدآباد

آبشار - روستای سعیدآباد

طبیعت سعیدآباد 3

طبیعت سعیدآباد 1

طبیعت سعیدآباد2

 

طبیعت خیرآباد - سعیدآباد 1

طبیعت خیرآباد - سعیدآباد 2